Nowy wymiar zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 sierpnia 2007 r. Zasiłek ten odpowiada dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale br., ogłoszonego przez Prezesa GUS w kwocie 2644,34 zł.

Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 września zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Ich obowiązujący wymiar podajemy w zestawieniu podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.