Zakończenie możliwości pomocy państwa dla osób zakupujących ziemię stawia rolników przed dylematami. Z przekazanymi nam wątpliwościami zwróciliśmy się do ANR.

Czy od stycznia zostanie utrzymane oprocentowanie 2 proc. dla umów zawartych wcześniej? Jakie będzie oprocentowanie dla wniosków złożonych w 2013 r., ale rozpatrzonych później? - zapytaliśmy.

Oto jakiej odpowiedzi udzieliła ANR:

„Wszystkie umowy dotyczące zakupu gruntów przez rolników indywidualnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rodzinnych zawarte do 31 grudnia 2013 r. umożliwiły im nabycie ziemi rolnej na zasadach preferencyjnych. Polegały one na tym, że rolnicy mogli korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłacili co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. wszystkie przywileje umożliwiające rolnikom zakup gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych pozostały, łącznie z rozkładaniem przez ANR płatności na raty za zakupioną nieruchomość. Zmieniło się jednak oprocentowanie rat, które od 1 stycznia br. wynosi 3,75 proc.

O wysokości oprocentowania rat decyduje więc data zawarcia umowy rolnika z Agencją.”

Podobał się artykuł? Podziel się!