Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 8-07-2008 r.   (wysokość stopy redyskonta weksli - 6,25% od 26-06-2008r.)   Lp. BANK Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach:   nIP nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT,nBR/10, nBR/13, nBR/14, nBR/15,nKL/01, nKL/02   1 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 4,6875 3,5000   2 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 4,6875 3,5000   3 Mazowiecki Bank Regionalny S.A.  4,6875 3,5000   4 SGB GBW S.A. 4,6875 3,5000   5 Bank BPH Spółka Akcyjna 4,0625 3,5000   6 ING Bank Śląski S.A. 4,0625 3,5000   7 Bank Zachodni WBK SA  4,0625 3,5000   8 Bank PKO SA  4,0625 3,5000                 oznaczenia symboli linii kredytowych:                 nIP- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych nMR- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia nKZ- kredyty na zakup gruntów rolnych  nGP- kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw nGR- kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego nNT- kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie nBR/10 kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” nBR/13 kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”    nBR/14 kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”    nBR/15 kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”   nKL/01  kredyty klęskowe inwestycyjne   nKL/02 kredyty klęskowe obrotowe  

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!