W 2006 r. ARiMR będzie stosowała dopłaty do oprocentowania kredytów w ramach 13 linii. Jako priorytetowe traktowane będą kredyty o strategicznym znaczeniu dla podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dostosowujących sektor rolno-spożywczy do wymogów unijnych.

Limity dopłat do oprocentowania zostały przyznane 16 bankom współpracującym z Agencją. Według szacunków banki te uruchomiły, w liniach cieszących się największym zainteresowaniem (tj. na zakup ziemi, dla młodych rolników oraz dla gospodarstw rodzinnych), kredyty na kwotę około 550 mln zł.

Dostępne linie kredytowe:
 1. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa – Symbol IP.
 2. Kredyt na zakup gruntów rolnych – Symbol KZ.
 3. Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia – Symbol MR.
 4. Kredyt w ramach „Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – Symbol BR/10.
 5. Kredyt w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – Symbol BR/13.
 6. Kredyt branżowy w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” – Symbol BR/14.
 7. Kredyt w ramach „Branżowego programu mleczarskiego” – Symbol BR/15.
 8. Kredyt w ramach „Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” – Symbol BR/16.
 9. Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa – Symbol OR.
 10. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych, powstałe na mocy Ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) – Symbol GP.
 11. Kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – Symbol GR.
 12. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt – Symbol NT.
 13. Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi – Symbol KL/02 (zgodę na uruchomienie kredytu po konkretnej klęsce wyraża Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Warto wiedzieć
Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania są udzielane na bardzo dogodnych warunkach. Maksymalny okres spłaty kredytu – w zależności od linii kredytowej – wynosi od 8 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału od 1 roku do 3 lat. Aktualne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę (po ostatniej zmianie stopy redyskonta weksli) zmniejszyło się i wynosi od 1 do 3 proc. w skali roku (w zależności od linii kredytowej).

Szczegółowe informacje o kredytach z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania dostępne są na stronie internetowej tej Agencji (www.arimr.gov.pl). Można je uzyskać także w bankach oraz Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Źródło "Farmer" 07/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!