Na razie żaden bank nie udziela nowych kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory nie było na ten cel środków z budżetu państwa.

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR są częścią pomocy krajowej dla rolnictwa, która jest realizowana z budżetu krajowego. UE wyraziła zgodę na tę pomoc.

W 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na bieżąco realizuje zobowiązania wynikające z umów kredytów preferencyjnych udzielonych do dnia 30 kwietnia 2007 r. Nie było natomiast środków na nowo udzielane kredyty.

Rosną stopy procentowe, co sprawia, że ARiMR musi coraz więcej dopłacać do starych zobowiązań, jednak taką sytuację można było przewidzieć. Eksperci od rynków finansowych już od dawna prognozowali, że w związku z rosnącą inflacją będą rosły koszty już zaciągniętych przez rolników kredytów.

Do planu finansowego ARiMR na 2008 r. stanowiącego zał. nr 13 do ustawy budżetowej zostały przyjęte następujące kwoty dopłat:
- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych - 709.001 tys.zł
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych - 200.574 tys.zł.

Teraz do tych kwot dołożono wspomniane 60 mln złotych.

Banki, które podpisały z Agencją umowy od czwartku dysponują środkami z Agencji - Otrzymaliśmy z ARiMR na rok 2008 r. limit dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz limit akcji kredytowej – powiedziała w rozmowie z Farmer.pl Agnieszka Wolska z ING Bank Śląski S.A. - Niestety nie mogę podać informacji na temat kwot uzyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dodała.

Tymczasem jeden z czołowych banków udzielających kredytów preferencyjnych, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zna już ilość pieniędzy, którą zaoferowała mu Agencja, jednak niestety według Magdaleny Łońskiej z BPS „aktualna wartość środków jest niewystarczająca”.  Z tego powodu Bank nie chce ujawniać wysokości otrzymanej kwoty, którą otrzymał dzisiaj rano. W najbliższym czasie planuje ubiegać się o dodatkowe środki.

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!