ARiMR poinformowała o pomocy dla rolników, którzy ze względu na wprowadzenie ograniczeń handlowych nie są w stanie spłacać zaciągniętych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych bądź klęskowych. Chodzi o kredyty, w których spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, regulując za rolnika część należnego bankowi oprocentowania.

Rolnik będzie mógł wystąpić do banku, w którym wziął taki kredyt, o zawieszenie jego spłaty nawet na dwa lata. W tym czasie ARiMR będzie regulowała za rolnika należne bankowi oprocentowanie takiego kredytu.

Nie jest to pomoc bezzwrotna i rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości będą musieli zwrócić środki zapłacone za nich przez ARiMR  w okresie zawieszenie spłaty kredytu.

Forma zwrotu będzie zależała od tego, kiedy taki kredyt został udzielony. I tak, rolnicy  którzy zaciągnęli preferencyjne kredyty z dopłatami ARiMR do ich oprocentowania do 30 kwietnia 2007 roku, będą musieli zwrócić zapłacone za nich przez Agencję odsetki po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu. Natomiast w przypadku rolników, którzy zaciągnęli takie kredyty po 30 kwietnia 2007 r., będzie zastosowane rozwiązanie polegające na pomniejszeniu kwoty dopłat określonych w zawartych z bankami umowach, o wartość spłaty, jakiej dokonała ARiMR w okresie zawieszenia kredytu.

Podobał się artykuł? Podziel się!