Pomoc udzielana będzie na indywidualny wniosek zainteresowanego.

Prezes KRUS będzie mógł zastosować ulgę w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne rolników, bądź ulgę w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty.

Ponadto poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się w KRUS o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub o umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

Po złożeniu przez rolnika stosownego wniosku, decyzje o udzieleniu pomocy przez Kasę będą wydawane w oparciu o dane z protokołów oszacowania strat. W przypadku rolników, którzy wystąpią z wnioskiem do Kasy o udzielenie pomocy przed uzyskaniem protokołu z oszacowania strat, Kasa będzie pozyskiwać protokoły we własnym zakresie bezpośrednio od komisji powołanej na danym terenie - poinformowano.

Podobał się artykuł? Podziel się!