Priorytetowy w Polseff2 jest program prowadzony przez NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej - Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (program NF). Drugim jest realizowany przez EBOiR to „Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce”.

W ramach programu NFOŚiGW, którego fundusz ustalono na 60 mln zł, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać za pośrednictwem banków dotacje, bezpośrednio po potwierdzeniu zrealizowania projektu i osiągnięcia założonego efektu ekologicznego w postaci obniżenia energii co najmniej o 20 proc. w przypadku wymiany urządzeń i 30 proc. przy modernizacji budynków Limit kredytu w zależności od przeznaczenia wynosi 250 tys. euro dla urządzeń w procedurze uproszczonej  zakupu, a przy wymianie urządzeń lub modernizacji budynków  do 1 mln euro.

W zależności od  przeznaczenia środków kredytowych przedsiębiorcy będą mogli liczyć na premię w wysokości 10-15 proc. dotacji pokrywającej część spłaty zaciągniętego kredytu.

W ramach programu NF zostały podpisane umowy o współpracy NFOŚiGW  z: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., IDEA Bankiem S.A. oraz Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Będą one udzielać kredytów finansujących inwestycje realizowane w ramach programu.

Umowy w ramach programu NF na całość dotacji powinny być zawarte do końca 2015 roku. Zakończenie wypłat planowane jest do końca 2016 r.

Podobnie jak w pierwszej edycji programu niemożliwe jest łączenie dotacji unijnych i kredytu Polseff2 na ten sam cel.

Podobał się artykuł? Podziel się!