Statystyki mówią same za siebie. Do końca września 2015 roku aż 37 rolników straciło życie pracując na roli. Najwięcej (10 osób) w skutek przejechania, uderzenia lub przygniecenia przez środek transportu w ruchu. Choć liczba zgonów jest mniejsza niż w 2014 roku, to wciąż jest zdecydowanie za duża. Najczęstszą przyczyną nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie jest rutyna i brak koncentracji, a także - młodość czyli nierzadko brak doświadczenia.

Więcej niż w podobnym okresie poprzedniego roku odnotowano wniosków o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w skutek choroby zawodowej - wzrost do 279, najwięcej przypadków wiązało się z boreliozą.

Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek upadku osób - 5 255 poszkodowanych, (47,7% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania), a także pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn - 1 434 poszkodowanych oraz uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta - 1 345 poszkodowanych (po ok 13 % wypadków).

Najwięcej zgłoszonych jest z woj. lubelskiego i mazowieckiego - po nieco ponad 2 tysiące. Najmniej - 10 razy mniej niż w województwach rekordowych - z lubuskiego. Przypadków śmiertelnych najwięcej odnotowano w lubelskim, mazowieckim i w Wielkopolsce (po 5).

Winne zła organizacja pracy i nieprzestrzeganie zasad BHP

Najczęściej wymienianą przyczyną wypadków śmiertelnych jest zła organizacja pracy. W dodatku rolnicy ze względu na charakter wykonywanej pracy są często bardziej narażeni na różnego rodzaju wypadki lub choroby, niż inne grupy zawodowe. Śmierć lub inwalidztwo prowadzącego gospodarstwo to nie tylko tragedia człowieka i jego rodziny, to często zagrożenie dla dorobku pracy kilku pokoleń. Wypadek i choroba niestety wiąże się też zazwyczaj ze znacznymi środkami na leczenie czy rehabilitację. Jakość ochrony ubezpieczeniowej w ramach społecznego ubezpieczenia rolników, tj. KRUS jest najczęściej niewystarczająca. Składka jest niższa w porównaniu z ZUS-em. Zapewnia jednak w konsekwencji nieodpowiednią wysokość świadczeń lub zakres ubezpieczenia rolnika. Komercyjne ubezpieczenia indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnego rolnika mają w tym aspekcie dużą przewagę.