Obecnie trwają prace studialne i analityczne, które, oprócz dyskusji na temat zasad funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego rolników, dotyczą także szerokiego zakresu zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z systemem ubezpieczenia społecznego rolników, ale mających na nie wpływ, w tym m.in. analizy dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce, podatków w rolnictwie, rynku pracy na obszarach wiejskich oraz zagadnień związanych z oddziaływaniem instrumentów państwa na przemiany strukturalne na wsi - napisał Nalewajk w odpowiedzi na interpelację poselską.


Z publikacji wynika, że działania mają na celu:
- racjonalizację wydatków budżetowych na system ubezpieczenia społecznego rolników,
- ukierunkowanie dotacji na sfinansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnikom, których dochody uniemożliwiają sfinansowanie tego ubezpieczenia z własnych dochodów osiąganych z działalności rolniczej,
- zniesienie generowanych przez obecny system antybodźców do podejmowania działalności pozarolniczej na terenach wiejskich,
- zwiększenie swobody przepływu ubezpieczonych między systemem ubezpieczenia społecznego rolników a powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych.

Nie został wyznaczony termin na ich realizację. Na dzień dzisiejszy nie zostały przygotowane jeszcze konkretne propozycje rozwiązań reformujących poszczególne elementy systemu ubezpieczenia społecznego rolników - dodał Nalewajk.

Podobał się artykuł? Podziel się!