Dzięki umowie podpisanej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Inicjatywa Mikro udostępni prawie 200 mln zł mikropożyczek dla polskich mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wdrożeniu będzie towarzyszył specjalny program inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy, podejmowany we współpracy Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Komisja Europejska wspiera dostępność mikrofinansowania – pożyczek do wysokości 25 tys. euro, przeznaczonych dla najmniejszych przedsiębiorców oraz osób napotykających bariery w wejściu na rynek pracy. Dostępność tych środków może decydować o „być albo nie być” najmniejszych firm, mających trudności z uzyskaniem standardowego kredytu, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

- Komisja Europejska jest trwale zaangażowana we wspieranie mikroprzedsiębiorczości, jako sposobu walki z wyłączeniem społecznym i finansowym. Umowa z Inicjatywą Mikro pozwoli ponad sześciu tysiącom polskich mikroprzedsiębiorców pozyskać pożyczki o łącznej wartości czterdziestu pięciu milionów euro, dające im wsparcie niezbędne do rozpoczęcia działalności
i rozwoju, a tym samym przyczyni się do pobudzania gospodarki.

W ramach EaSI, Inicjatywa Mikro uruchomi specjalny program pożyczkowy objęty unijną gwarancją. Gwarancja UE jest bezpłatna i realizowana poza reżimem pomocy publicznej, co oznacza brak konieczności obciążania (klienta i pośrednika) uciążliwymi ryzykiem i obowiązkami sprawozdawczymi. Pośrednik musi za to stosować „Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów”. Warto podkreślić, że Inicjatywa Mikro wdroży budżet mikrofinansowania o ponad 50 proc. wyższy od finansowania udostępnionego do tej pory przez wszystkich pośredników Instrumentu Progress w Polsce. Oferta Inicjatywy Mikro dedykowana jest podmiotom w tzw. luce finansowej, nie konkuruje, więc ani nie wypiera z rynku oferty bankowej.

Z nowej oferty ma skorzystać do połowy 2018 r. ponad 6000 polskich mikroprzedsiębiorców.

- Inicjatywa Mikro wesprze osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców w rozwijaniu ich firm, niezależnie od sektora działalności oraz etapu rozwoju, w jakim się znajdują. Nasz fundusz stosuje zindywidualizowane podejście do każdego podmiotu, uwzględniając nie tylko jego zdolność kredytową, ale i specyfikę jego aktywności. Dzięki gwarancji UE jesteśmy w stanie znacznie rozszerzyć zakres i dostępność usług. Wysoko oceniamy współpracę z EFI i mamy nadzieję na pomyślną realizację całego projektu – powiedział Piotr Zimoląg, Prezes Inicjatywy Mikro sp. z o.o.