Jak informuje GUS, w 2014 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku przy pracy, wyniosła ogółem 88642 osoby i była większa o 0,4 proc. niż w poprzednim roku. Wypadki przy pracy ze skutkiem lekkim przydarzyły się 87860 osobom (wzrost o 0,5 proc. w stosunku do 2013 r.), wypadkom ciężkim uległo 520 osób (tj. o 3,3 proc. mniej niż w 2013 r.), wypadkom śmiertelnym 262 osoby (tj. o 5,4 proc. mniej niż w 2013 r.).

Wiele wypadków zdarzyło się też w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

Oto wykaz wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według wydarzeń powodujących urazy wypadkowe w 2014 r. (Dotyczy wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowania wypadkowe wypłacone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

W wyszczególnieniu podajemy liczby bezwzględne, w nawiasach dla porównania analogiczny okres roku poprzedniego = 100             

Ogółem: 15806 (99,0), w tym wypadki śmiertelne 77 (100)

Upadek osób: 8291 (92,7), w tym wypadki śmiertelne 10 (150)

Upadek przedmiotów: 1266 (104,3), w tym wypadki śmiertelne 6 (233,3)

Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu: 313 (86,6), w tym wypadki śmiertelne 28 (53,6)

Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń: 1863 (109,9), w tym wypadki śmiertelne 8 (75,0)

Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta: 1807 (103,8), w tym wypadki śmiertelne 5 (80,0)

Działanie skrajnych temperatur: 80 (98,8), w tym wypadki śmiertelne 1 (x)

Działanie materiałów szkodliwych: 19 (89,5), nie było wypadków śmiertelnych

Inne wydarzenia: 2177 (108,6), w tym wypadki śmiertelne 19 (115,8)

Podobał się artykuł? Podziel się!