I tak od 1 marca  2014 r. kwoty  te wynoszą:

- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.676 zł 40 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.970 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty).

Przychody między kwotą 2.676 zł 40 gr a 4.970 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 557 zł 91 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 474 zł 25 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art.19 ust.1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych.

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!