W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 stycznia bieżącego roku ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 rok oraz nieuchwalenia przez Senat RP poprawek do wskazanego projektu NSZZ RI „Solidarność” zwrócił się do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego z apelem o niepodpisywanie ustawy oraz o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, że podpisanie ustawy oraz jej uchwalenie nastąpiło z pominięciem obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznej wynikającego z konstytucyjnej zasady państwa prawnego, która w tym przypadku została pogwałcona, Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” zadecyduje o dalszych działaniach w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Przypomnijmy, że za osoby w gospodarstwach do 6 ha składkę zdrowotną - tak jak dotychczas - zapłaci budżet. Posiadający powyżej 6 hektarów będą płacić odpowiednio 1 zł za 1 hektar mnożąc to przez ilość domowników w danym gospodarstwie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!