Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym żony rolnika. W uzasadnieniu uznał, że ze względu na jej wyjazd za granicę nie uczestniczy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.


(…) Żona rolnika nie zgodziła się z decyzją KRUS i zaskarżyła ją.

(…)Sąd Najwyższy, zgodnie ze skargą KRUS, który przegrał w drugiej instancji. SN uchylił zaskarżony przez KRUS wyrok i oddalił apelację.


(…) Sąd Najwyższy uznał, że nie można definiować czasowego wyjazdu za granicę jako ostatecznego zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Tylko bowiem właściciel (posiadacz) gospodarstwa rolnego, który utracił możliwość jego prowadzenia i uzyskiwania tą drogą środków utrzymania, nabywa prawo do objęcia ubezpieczeniem na wniosek, którego celem jest uzupełnienie posiadanego okresu ubezpieczenia dla uzyskania uprawnień do świadczeń przewidzianych ustawą.

Źródło: Gazeta Prawna

Podobał się artykuł? Podziel się!