PRZEGLĄD PRASY: - Aby zwaloryzować świadczenia, przemnożono kwotę emerytury podstawowej przez indywidualny wskaźnik wymiaru, ustalony odrębnie dla każdego. Natomiast renty strukturalne waloryzuje się mnożąc kwotę emerytury podstawowej przez 1,5 - powiedział Marii Balickiej Marek Ciepliński, dyrektor biura świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rosną także inne świadczenia. Obecnie wysokość renty socjalnej wynosi 534 zł 48 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i rolniczej rodzinnej nie może przekroczyć 1 272 zł 58 gr. (...) 

Dodatek kompensacyjny podwyższono do 24 zł 47 gr, a dodatek dla sieroty zupełnej do 306 zł 65 gr. Ryczałt energetyczny na cele domowe przysługujący kombatantom.  (...)

W związku ze zmianą najniższej emerytury wzrastają naliczane od niej świadczenia. Np. do kwoty 2227 zł 02 gr zasiłek macierzyński. Maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 5 799 zł 66 gr.

Dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie waloryzacja przeprowadzona zostanie w kwietniu br. w ustalonych terminach płatności. O nowej kwocie świadczenia zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

Źródło: Dziennik Wschodni

Podobał się artykuł? Podziel się!