Rolnicy w takich sytuacjach gotowi są machnąć ręką, bo brak im wiedzy jak egzekwować swoje prawa, a koszty pomocy prawnej wydają im się za wysokie. W Polsce przed skorzystaniem z usług prawnika wiele osób ciągle powstrzymuje bariera psychologiczna - tylko 19% społeczeństwa skorzystało kiedykolwiek z porady prawnej. Odsetek rolników jest jeszcze niższy. Według badań Naczelnej Rady Adwokackiej z usług prawnika (najczęściej notariusza) w ostatnich 5-10 latach korzystał co piąty Polak. Ilu było rolników? Takich danych nie ma, ale z pewnością jeszcze mniej. Z drugiej strony ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba spraw kierowanych do sądów powszechnych w Polsce rośnie z każdym rokiem. W ubiegłym roku było to 15,17 mln spraw, a rok wcześniej niewiele ponad 14 mln. W 2008 r. nieco ponad 11 mln.

Rolniku walcz o swoje

Rozwiązaniem może być pomoc prawna, w ramach posiadanego ubezpieczenia. W Niemczech około 40% społeczeństwa ma ubezpieczenie ochrony prawnej. W Skandynawii odsetek jest jeszcze wyższy i przekracza 90%. W Polsce z takiego ubezpieczenia coraz śmielej korzystają lekarze czy kierowcy, dlaczego nie mieliby rolnicy?

Wg szacunków Concordii Ubezpieczenia już około 7,5 tys. rolników posiada różne pakiety ochrony prawnej. Choć daleko jeszcze do norm europejskich coraz więcej rolników faktycznie korzysta z pomocy prawnej od ubezpieczyciela. Taka ochrona obejmuje prowadzoną przez ubezpieczonego działalność rolniczą i może być przydatna np.: po wypadku przy pracy; w przypadku zniszczenia upraw przez zwierzynę leśną lub mienia przez pracownika, czy przy dochodzeniu praw z umowy gwarancji maszyny.

- Korzystać z niej mogą także rolnicy prowadzący duże gospodarstwa i zatrudniający pracowników, np. w sytuacji, gdy pojawia się zarzut o niewypełnianie przepisów BHP; naruszenie praw pracowników; sporów z pracownikami o kradzież w miejscu pracy, czy wynagrodzenie. Ochrona prawna może też być pomocna w procedurach odwoławczych po przymusowych ubojach zwierząt - w ostatnich latach w Polsce było ich kilka. W takich i podobnych przypadkach rolnik może liczyć na telefoniczną poradę prawną lub osobiste spotkanie z adwokatem oraz pokrycie wszelkich kosztów i opłat sądowych - mówi Joanna Namerła - Menedżer Produktów dla Instytucji Finansowych, Concordia Ubezpieczenia.