Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2012 r. wyniosło 3.690 zł 30 gr. W związku z tym od 1 marca 2013 r. wzrastają dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Wyniosą odpowiednio:

- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.583 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.797 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty).

Przychody pomiędzy kwotą 2.583 zł 30 gr a 4.797 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o 549 zł 12 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 466 zł 78 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na osiąganą przez nich kwotę dodatkowych przychodów. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rent rodzinnych rolniczych – przypomina KRUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!