PRZEGLĄD PRASY: W 1991 r., kiedy tworzono system rolniczych ubezpieczeń, wysokość składek emerytalno-rentowych ustalono na niskim poziomie. Równocześnie podjęto decyzje, że wszyscy rolnicy płacą je w tej samej wysokości. W ostatnich dniach KRUS przygotował specjalny raport dotyczący systemu ubezpieczeniowego – pisze Bożena Wiktorowska.  

W Polsce ok. 5 mln gospodarstw albo w ogóle nie produkuje żywności, albo wytwarza ją tylko na własne potrzeby. Ponad 80 proc. z nich nie ma więcej niż 10 hektarów.

Według autorów opracowania istnieje potrzeba zróżnicowania wysokości składek wpłacanych do KRUS.

Tylko o ile można podwyższyć składki?  W 2006 roku rolnik musiał przekazać na składki średnio 10,5 proc. swoich dochodów. - To bardzo mało biorąc pod uwagę, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą przeznaczają na ten cel dwa razy więcej -powiedział Jeremi Mordasewicz, członek Rady Nadzorczej ZUS.

Jednocześnie z raportu KRUS wynika, że dochód z gospodarstw najmniejszych (do pięciu hektarów) nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego. Wydatki na ten cel muszą być pokryte z innych źródeł. Ponad połowa małych gospodarstw jest dodatkowo dofinansowana z przychodów z pracy najemnej, co siódmy rolnik dopłaca z emerytury lub renty do składek osób mieszkających w danym gospodarstwie!

Źródło: Gazeta Prawna

Podobał się artykuł? Podziel się!