PRZEGLĄD PRASY: W czerwcu 2007 r. Alina G. dostała w spadku po rodzicach część gospodarstwa rolnego z domem i budynkami gospodarczymi (tzw. siedlisko). Sama zresztą mieszka tam od 26 lat. Teraz chce sprzedać siedlisko, bo potrzebuje pieniędzy na dokończenie budowy nowego domu. Alina G. zapytała Urząd Skarbowy w Płocku, czy będzie musiała zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży. Urząd sprawdził przepisy i odpowiedział, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części rodzi obowiązek zapłaty podatku, jeśli następuje przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Jednak nie dotyczy to przychodów ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Te są wolne od podatku bez względu na to, kiedy nastąpiło nabycie (art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Musi być tylko spełniony jeden warunek: w związku ze sprzedażą grunt nie może utracić rolnego charakteru. Z tego wynika, że Alina G. nie będzie musiała płacić podatku od sprzedaży siedliska, ale w akcie notarialnym musi znaleźć się zapis, że nabywca będzie użytkował nieruchomość w celach rolniczych (zobacz też decyzje Izby Skarbowej w Opolu, sygn. PF-II/41171-0001/07/WL, oraz Izby Skarbowej we Wrocławiu, sygn. PD II 415/6/06).

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!