Ustawa z 26 lipca 2013 r. umożliwia finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 3., nie dłużej niż do ukończenia 5. roku życia, a w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przez okres 6. lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. lat - przypomina KRUS i krytykuje artykuł z „Rzeczpospolitej". Jego autor potraktował nowelizację jako dającą kolejny przywilej rolnikom, którzy nie muszą nawet zawieszać działalności w okresie finansowania składki z budżetu.

KRUS cytuję ustawodawcę, mówiącego że „...wprowadzając rozwiązania dla ludności rolniczej analogiczne do dotychczas przysługujących w systemie powszechnym osobom zatrudnionym na umowę o pracę, uwzględnił specyfikę działalności rolniczej, której czasowe zawieszenie wykonywania jest niemożliwe z uwagi na prowadzone uprawy i hodowlę, dlatego odstąpił od wymogu zawieszenia wykonywania takiej działalności w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem".

Jak wynika z wyjaśnień KRUS, to raczej ubezpieczeni w ZUS są faworyzowani przez przepisy: „Kasa zaznacza, że osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które skorzystają z finansowania składki emerytalno-rentowej w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem, w całym tym okresie są zobowiązane do opłacania składek na odrębne ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jak również do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, jeżeli osoby te są zobowiązane do ich opłacania z własnych środków. Natomiast osoby korzystające z podobnego uprawnienia w systemie powszechnego ubezpieczenia realizowanego przez ZUS mają dodatkowo także finansowane składki na ubezpieczenie zdrowotne."

Podobał się artykuł? Podziel się!