Od października zeszłego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca dzieciom rolników, świadczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczą one wszystkich nieszczęść, do jakich dochodzi podczas czynności wykonywanych w gospodarstwie, ale także poza nim. Co ważne odszkodowania są przyznawane bez opłacania dodatkowych składek i są niezależne od innych polis, takich jak na przykład ubezpieczenie szkolne.

Oddziały Krusu właśnie rozpoczęły akcję informacyjną, która ma dotrzeć do wszystkich rolników. – Ulotki o nowym ubezpieczeniu przesłaliśmy do wszystkich rolników z naszej gminy, z tego co wiem podobnie zrobiły pozostałe jednostki Krusu - potwierdza pani Halina Dados z KRUSu w Wolinie i dodaje- Fundusz ubezpieczeniowy obejmuje m.in. zwrot kosztów pobytu w szpitalu oraz kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego. Procedura zgłoszenia nie jest trudna. Wystarczy złożyć w KRUS-ie, te same dokumenty, które składa się w szkole - mówi nam pani Halina Dados z KRUS w Wolinie.

"To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia"- napisał kilka tygodni temu w liście otwartym do rodziców Adam Sekściński prezes KRUS.

Ubezpieczeniu nie podlegają obrażenia, których dziecko doznało w wyniku samookaleczenia, przestępstwa, wyczynowego uprawiania sportu, a także jeśli było pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

Świadczenie obowiązuje do 13 października 2017 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.S.

Podobał się artykuł? Podziel się!