Szacuje się, że ponad 60 proc. powierzchni upraw w Polsce w wysokim lub bardzo wysokim stopniu jest narażone na wystąpienie gradobicia w okresie od połowy maja, aż do samych żniw. Historycznie występujące pasy gradowe w wielu przypadkach ulegają znacznym przesunięciom, a praktyka wskazuje, że właśnie to, co nie zostało ubezpieczone zostaje zniszczone przez grad - informuje Concordia Polska TUW.

Jak w praktyce wygląda sam proces likwidacji szkód gradowych i jaki jest jego wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania?

Najważniejszym etapem likwidacji są oględziny uszkodzonych pól. Zniszczenia w uprawach spowodowanych gradem wymagają zasadniczo oględzin wstępnych i końcowych - jest to jednak zależne od fazy rozwojowej roślin. Mają one bowiem bardzo duże zdolności regeneracji i kompensacji w plonie, jeżeli gradobicie wystąpi we wczesnych fazach rozwojowych. Aby dobrze ocenić stratę, prowadzone są oględziny wstępne, podczas których określone zostają symptomy szkód. W czasie drugich oględzin, których termin indywidualnie ustalany jest z poszkodowanym, szacowany jest ubytek w plonie uwzględniający zniszczenia określone podczas pierwszych oględzin. Nierzadko zdarza się też, że pomiędzy pierwszymi i drugimi oględzinami uprawa zostanie ponownie uszkodzona przez kolejne gradobicie. Dwukrotne oględziny przy skomplikowanych i poważnych uszkodzeniach czasami nie są wystarczające i wymagają kolejnych wizyt rzeczoznawców. Przy dużych areałach upraw, rzędu kilkuset hektarów, w celu dokładnego określenia zniszczeń, korzystamy z technologii GPS. Pozwala ona na oszacowanie poniesionych strat i wypłacenie rolnikowi odszkodowania na poziomie adekwatnym do zaistniałej szkody- podaje firma.

W Concordia Polska TUW oceny strat na danym polu lub jego części dokonuje minimum dwóch rzeczoznawców. W tym procesie bierze również udział poszkodowany, który po zapoznaniu się z metodyką likwidacji razem z rzeczoznawcami pobiera próby, aby również wspólnie ocenić stopień zniszczeń roślin i określić procentowy ubytek w plonie.

Przykładowe symptomy szkód w wybranych roślinach rolniczych spowodowanych gradem:
- w zbożach: ścięcia roślin, złomy dolne, czyli złamanie poniżej pierwszego kolanka. Złomy górne, złamania pochwy liścia, ubytek masy liścia (tylko dwa górne liście), przebicia pochwy liścia. Wybicie ziarna lub uszkodzenie kłosa. Przy złamaniu pochwy liścia straty ocenia się podczas drugich oględzin,
- w rzepaku: ścięcia roślin, złamania, zgięcia, wybicie nasion w łuszczynach. Zgięcia oceni się ponownie podczas drugich oględzin,
- w kukurydzy: ścięcia roślin - brak obsady, ubytek masy liścia, uszkodzenie znamion, uszkodzenie kolb. Skutki uszkodzeń znamion i kolb ocenia się przed zbiorem,
- w burakach cukrowych - ścięcia roślin, zmniejszenie obsady, ubytek masy liścia, ubytek ogonka liścia.
- w ziemniakach - zniszczenie liści i pędów, przy silnym gradobiciu uszkodzenia bulw,
- w roślinach strączkowych - ubytek masy liścia uszkodzenia i zniszczenia pędów.

Podobał się artykuł? Podziel się!