Na temat konieczności dostosowania ich zarówno do oczekiwań i potrzeb rolników, jak i lokalnych uwarunkowań rozmawiano podczas konferencji „Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce".

- W warunkach polskich ubezpieczenia rolne mają do odegrania dużą rolę. Produkcja rolna i przemysł spożywczy stanowią bardzo ważną część polskiej gospodarki, a producenci osiągają coraz lepsze wyniki zarówno w zakresie wydajności, jak i jakości. Dzięki temu płody rolne i artykuły spożywcze stanowią znaczną część polskiego eksportu. W związku z tym kwestię stabilności tego sektora należy uznać za kluczową dla funkcjonowania państwa. Polska, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się dużą zmiennością warunków atmosferycznych. Ponadto mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, które powodują większą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, stanowiących realne zagrożenie dla produkcji rolnej - mówił podczas spotkania Stanisław Kalemba, minister rolnictwa.

Minister zauważył, że w związku z intensyfikacją produkcji i rosnącymi kosztami, rośnie również zapotrzebowanie na mechanizmy ubezpieczeniowe chroniące producentów rolnych przed skutkami takich zjawisk jak susze, powodzie, huragany, gradobicia, przymrozki. Przypomniał, że odpowiedzią na te wyzwania było stworzenie systemu powszechnych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co wspomogło proces stabilizacji dochodów producentów rolnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!