Podczas obrad raz kolejny podjęto temat zwiększenia limitu oleju napędowego – przeliczanego na 1 ha gruntów rolnych – z 85 litrów do 120 litrów oraz podniesienia stawki zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym z 0,85 zł/l do nie mniej niż 1,36 zł/l, a także zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie państwa. Prezydium Związku podjęło decyzję o wystąpieniu do Premiera RP z apelem, aby pozostałe mienie Skarbu Państwa objęte procesem prywatyzacji zostało sprywatyzowane przy udziale wyłącznie rolników i producentów rolnych na zasadach ujętych w ustawie o Krajowej Spółce Cukrowej, a także o wystąpieniu z apelem do samorządów w sprawie drastycznie podniesionego podatku rolnego.

NSZZ RI „Solidarność” opowiada się także za wprowadzeniem zmian w zasadach obrotu ziemią, ułatwianiem zakupu ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych przez polskich rolników indywidualnych, szczególnie na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Na posiedzenie Prezydium przybył Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury. W trakcie spotkania poruszono sprawę podpisanej już przez Prezydenta RP ustawy o składce zdrowotnej dla rolników, spadającej dochodowości w polskim rolnictwie, płatności, zwłaszcza w sektorze tytoniu, skrobi oraz owoców miękkich. Dyskutowano także o ważnej roli Polski w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto stwierdzono, że należy wprowadzić zmiany w przepisach, które spowodują, że rolnicze związki zawodowe będą miały swojego przedstawiciela w Komisji Trójstronnej.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Pan Jan Bury zadeklarował, że w ramach pracy parlamentarnej będą przeprowadzane konsultacje społeczne z udziałem NSZZ RI „Solidarność”. Podobał się artykuł? Podziel się!