Rolnicy bardziej rozważni przy pracy

Wiele organizacji od KRUS-u poczynając, na towarzystwach ubezpieczeniowych kończąc, zaangażowanych jest w edukację rolników na temat bezpieczeństwa w trakcie pracy na roli. I wygląda na to, że te starania z roku na rok przynoszą coraz lepsze efekty. Rosnąca świadomość obowiązkowego i – co ważniejsze – mającego realne uzasadnienie i ratującego życie przestrzegania przepisów BHP, a także coraz nowocześniejsze maszyny rolnicze - to czynniki poprawiające bezpieczeństwo prac polowych. Efektem jest spadająca ilość wypadków. W I kwartale 2016 r. zgłoszono do KRUS o 7,6% mniej zdarzeń niż w analogicznym okresie 2015 roku.

– Od lat działamy na rzecz edukacji, zwracając uwagę rolników na niebezpieczeństwa związane z pracą na roli. Dlatego cieszy nas spadek liczby wypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem. Optymizmem nie napawa jednak wzrost liczby wypadków śmiertelnych – już 25 w samym tylko I kw. (w roku ubiegłym było 20). Szczególnie niepokojące są dane z województwa łódzkiego, gdzie w pierwszym kwartale roku życie straciło już 7 rolników – dane komentuje dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Uważajmy na wysokościach i przy pracujących maszynach

Najczęściej wymienianą przyczyną wypadków jest upadek, który stanowi prawie połowę zgłoszonych zdarzeń (1 728). Jednymi z najbardziej śmiertelnych wypadków są natomiast przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu. Równie niebezpieczne jest także uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta. Rolnicy ze względu na charakter wykonywanej pracy są często bardziej narażeni na różnego rodzaju wypadki lub choroby, niż inne grupy zawodowe.

- Wypadek i choroba niestety zazwyczaj wiążą się ze znacznymi środkami na leczenie czy rehabilitację. Jakość ochrony ubezpieczeniowej w ramach społecznego ubezpieczenia rolników, tj. KRUS jest najczęściej niewystarczająca. Składka jest niższa w porównaniu z ZUS-em. Zapewnia jednak w konsekwencji nieodpowiednią wysokość świadczeń lub zakres ubezpieczenia rolnika. Komercyjne ubezpieczenia indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnego rolnika mają w tym aspekcie dużą przewagę – dodaje dr Filip Przydróżny.