Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2011 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 728,18 zł), tj. 73,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2011 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 87,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 175,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 262,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek na IV kw. upływa 31 października br.

Podobał się artykuł? Podziel się!