Po przeanalizowaniu danych KRUS-u poprzednich lat widać, że 3/4 wszystkich wypadków stanowią wypadki związane z upadkiem, uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem przez zwierzęta oraz pochwyceniem i uderzeniem przez środek transportu w ruchu.


W I kwartale 2017 r. zgłoszono do KRUS 5166 zdarzeń wypadkowych, o 507 (10,9%) więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Najwięcej wypadków powodujących uszczerbki na zdrowiu odnotowano w grupach:
- „upadek osób” – 1668 poszkodowanych (47,2% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania w okresie sprawozdawczym),
- „uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta” – 416 poszkodowanych
(11,8% wypadków),
- „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn” – 417 poszkodowanych
(11,8% wypadków).

Wypadki śmiertelne stanowiły 0,37% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w grupie „przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu”.

krus.png
krus.png

Źródło: KRUS

Jak liczebność wygląda w poszczególnych regionach Polski? W województwie mazowieckim zgłoszono 696 (0 śmiertelne), w tym 461 postępowań zakończyło się wypłatą jednorazowych odszkodowań, a 212 załatwiono odmownie. Kolejnym regionem, w którym zgłoszono niewiele mniej, bo 676 wypadków było woj. lubelskie. Następnie w woj. wielkopolskim dokonano 584 zgłoszeń.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!