Trzeba tylko wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która wydawana jest bezpłatnie przez NFZ i uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim Unii. Do wniosku o wydanie EKUZ trzeba dołączyć zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli wyjazd ma charakter niezarobkowy, EKUZ jest ważna przez 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

EKUZ daje prawo do leczenia tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w danym państwie - czytamy w „Rzeczpospolitej".

Podobał się artykuł? Podziel się!