Farmer: Grupa Concordia w Europie działa już od ponad stu lat, ale polscy rolnicy znają ją dopiero od kilku. Czy mógłby Pan nieco przybliżyć historię i profil firmy?

Michael Lösche: Concordia-Versicherungsgesellschaft z siedzibą w Hanowerze jest Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, które zostało utworzone w 1864 r. jako ubezpieczyciel chroniący niemieckie rolnictwo przed ogniem. W swojej 150-letniej historii Concordia w Hanowerze stała się jednym z ważniejszych partnerów ubezpieczeniowych dla branży rolniczej, który stale poszerzał swą ofertę o ubezpieczenia: na życie, ochrony prawnej oraz zdrowotne.

W roku 1999 zdecydowano się na podjęcie nowego wyzwania i wraz z największym niemieckim ubezpieczycielem upraw Vereinigte Hagel z siedzibą w Gießen (Hesja) zaangażowano się w Concordię Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.

Korzenie Vereinigte Hagel sięgają roku 1869, w którym to niemieccy rolnicy założyli spółkę pod nazwą Norddeutsche Hagelversicherung w Berlinie. Vereinigte Hagel posiada przedstawicielstwa w Holandii, na Litwie i we Włoszech oraz działa w wielu innych krajach Unii Europejskiej, będąc tym samym największym ubezpieczycielem specjalizującym się w ubezpieczeniach upraw w Europie.

Doświadczenie oraz ugruntowana wiedza praktyczna obu niemieckich firm-matek sprawiły, że Concordia Polska TUW stała się jednym z odnoszących największe sukcesy ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia upraw na polskim rynku.

Farmer: Concordia specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolników. Czy oprócz obecnych produktów skierowanych do sektora rolnego planujecie wprowadzenie nowych interesujących dla rolników ofert?

- Zróżnicowane pakiety ubezpieczeń oferowane przez Concordię, które są dostosowane specjalnie do potrzeb polskich rolników, umożliwiają im ubezpieczenie się od wszelkich możliwych ryzyk, które mogą wystąpić w rolnictwie.

W ostatnich latach polscy rolnicy zainwestowali bardzo wiele w modernizację i rozwój swoich gospodarstw. Inwestycje te wiążą się z dużymi nakładami finansowymi oraz idącymi z nimi w parze ryzykami finansowymi dla poszczególnych gospodarstw.

Z tego też powodu dla każdego z rolników ogromne znaczenie mają obecnie identyfikacja oraz ocena ryzyka, mające na celu przeniesienie tych ryzyk do odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego.