PRZEGLĄD PRASY: To skutek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmianę Sejm uchwalił 24 sierpnia 2007 r., a została opublikowana w DzU z 2007 r. nr 166, poz. 1172.

Zasadniczo rolnicy ubezpieczeni w KRUS nie płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie dotyczy to jednak tych, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W przeciwieństwie jednak do przedsiębiorców czy innych grup ubezpieczonych, nie wpłacają jej do ZUS, tylko do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Składkę tę mogą następnie odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.

Zmiana polega na, że dziś rolnicy prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej płacą składkę zdrowotną od kwoty nie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (teraz jest to 420 zł miesięcznie). Od 1 stycznia 2008 r. będą ją płacić od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (w 2008 r. będzie to 1126 zł).

Za działy specjalne produkcji rolnej uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw: 

  • roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 mkw.
  • w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100 mkw.
  • roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 mkw.
  • uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 100 mkw. powierzchni uprawowej 
  • drób rzeźny: kurczęta, powyżej 1000 szt. w skali roku,
  • gęsi powyżej 500 szt., kaczki powyżej 500 szt., 
  • indyki powyżej 500 szt., 
  • strusie powyżej 20 szt,
  • hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym powyżej 100 szt.

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!