Przede wszystkim zwiększy się ponad dwukrotnie kwota kredytu jaką za rolnika może wpłacić do banku ARiMR. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zmianami może ona wynieść teraz nawet 75 tys. złotych, podczas gdy wcześniej było to 33 tys. zł. Zwiększy się również poziom dofinansowania, dotychczas ARiMR mogła bowiem zapłacić za rolnika maksymalnie 22 proc. wartości zaciągniętego w banku kredytu, a teraz będzie to aż 35 proc. . Omawiana pomoc funkcjonuje w ramach linii kredytowej o symbolu CSK (częściowa spłata kapitału).

Te korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału zostały wprowadzone przez Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja.

Pozostałe zasady udzielania kredytów z linii  CSK nie zmieniły się. O taki kredyt można obecnie ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A. (powstałego z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.), a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych, oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku Pekao S.A.

  Podobał się artykuł? Podziel się!