„Rehabilitacja lecznicza dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców finansowana jest z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (FPiR), którego dysponentem jest Prezes KRUS. Plan finansowy tego Funduszu, który jest państwowym funduszem celowym, uchwalany jest ustawą budżetową.

Podstawowymi przychodami tego Funduszu jest odpis z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - 34.863 tys. zł w 2016 r. oraz dotacja budżetowa - 292 tys. zł w 2016 r. Główną pozycję w wydatkach FPiR stanowią wydatki na rehabilitację leczniczą ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS - 35.366 tys. zł w 2016 r., co stanowiło 87,8% kosztów tego Funduszu.

Natomiast na inwestycje w zakresie prewencji i rehabilitacji wydatki z FPiR w 2016 r. wyniosły 2.192 tys. zł, co stanowiło 6,2% kosztów ogółem FPiR” - poinformował minister rolnictwa, odpowiadając na interpelację posłów z klubu Kukiz’15.

W tymże 2016 roku z  rehabilitacji leczniczej KRUS skorzystało 13 777 osób.

Podobał się artykuł? Podziel się!