Takie postawienie problemu przez część posłów to wynik obawy, że zmiany w ustawach dotyczących instytucji obsługujących rolnictwo są motywowane inaczej, niż podano w uzasadnieniu. A jak? Tak jak to już nieraz bywało.

Zapowiedź zniesienia konkursów przy obsadzaniu stanowisk agencji i instytucji okołorolniczych Prawo i Sprawiedliwość motywuje chęcią usprawnienia pracy – bieżącej działalności, ale i przeprowadzanych audytów i przygotowania do powołania jednej agencji, zamiast dotychczasowych trzech. Ale nie tylko – posłowie wskazują, że organizowane obecnie konkursy są pozorowane: pod pozorem obiektywności trwa ustawianie ich, już na etapie stawianych wymagań. Zatem potrzeba zmian jest zrozumiała. Kryteria powoływania będą podane w ustawie.

- Posłowie wnioskodawcy w czasie rozpatrywania tego projektu wprowadzili szereg poprawek, które doprecyzowują kryteria stawiane powoływanym osobom – mówił w imieniu wnioskodawców poseł sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski.

A poseł Rober Telus dodał:

- Zdaniem klubu Prawa i Sprawiedliwości ten projekt ustawy jest bardzo potrzebny, oczekiwany – oczekiwany przez rolników, oczekiwany również w agencjach – ze względu na to, że chcemy przeprowadzić zmiany w agencjach, a przede wszystkim łączenie inspekcji, łączenie agencji. Łączenie inspekcji jest potrzebne po to, aby była jedna linia kontroli jakości produktów rolnych, przede wszystkim produktów rolnych, które są sprowadzane z zagranicy. Tu jest problem kompetencyjny, jeżeli chodzi o inspekcję, dlatego taką inspekcję musimy powołać. Żeby powołać taką inspekcję, potrzebne jest zrobienie dobrego audytu w inspekcji, audytu, który przedstawi nam, które jednostki, które wydziały, które organizacje trzeba wzmocnić, które kompetencje przedstawić dla których wydziałów. Do tego są potrzebni odpowiedni ludzie, którzy chcą realizować ten program Prawa i Sprawiedliwości, program łączenia tych inspekcji. Ta sama sprawa dotyczy agencji: chcemy utworzyć jedną agencję z agencji, które są w tej chwili: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te agencje chcemy połączyć, żeby była jedna agencja obszarów wiejskich, żeby rolnik wiedział, kto odpowiada za rolnictwo w Polsce, kto w tej dziedzinie jest pomocny dla rolników.