Unijna alokacja z 2014 r. na PROW (czyli pieniądze, które trzeba wydać do końca 2017 r., aby nie trzeba było ich zwracać do unijnej kasy) to 1 569,5 mln euro, po odliczeniu kwoty rezerwy wykonania i kwoty przekazanego przez KE prefinansowania (są one rozliczane później) - wg stanu na koniec sierpnia do pilnego wydania pozostaje  ok. 10 proc. dostępnych pieniędzy, prawie 135 mln euro.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że do końca roku na konta beneficjentów przekaże 360 mln euro. To duże ożywienie, jeśli zważyć, że w sierpniu przekazano tylko 28 mln euro.

Więcej: Oddamy pieniądze z PROW?

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 211 428 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.

Trzeba podkreślić, że wypłaty z PROW nie oznaczają jeszcze wypłat na rzecz rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to nie tylko program rozwoju rolnictwa.

Jak informuje MRiRW, według stanu na 27.08.2017 roku  zrealizowano płatności dla 873 881 beneficjentów  na łączną kwotę 7 624 184 839,62 zł, w tym  środki  EFRROW to  4 723 172 616,52 zł, co stanowi 13,02% alokacji. Środki krajowe  wyniosły 2 901 012 223,1 zł.

Ale tylko około  dwie trzecie to płatności dla beneficjentów będących rolnikami – a nie np. samorządami czy zakładami przetwórczymi: na rzecz rolników w tym czasie zrealizowano płatności na łączną kwotę 5 473 547 913,66 zł, w tym środki EFRROW stanowią 3 483 181 089,38 zł, tym samym środki krajowe wynoszą 1 990 366 824,28 zł.

Dla przykładu: w ramach wszystkich „Inwestycji w środki trwałe” („Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, „Scalanie gruntów”) zrealizowano płatności  z aktualnego PROW na kwotę 44 964 914,19 euro, co daje 1,31% wykorzystania limitu, który wynosi  3 431 317 024,00 euro. Złożono wnioski na prawie 75 proc. limitu.

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” (budżety na to działanie są w starym i nowym PROW porównywalne) zrealizowano płatności na 1,03% limitu, tj. 25 714 334,49 euro, czyli  109 288 425,40 zł.

Po czterech latach realizacji poprzedniego PROW  w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” zrealizowano 25 012 operacji (30,97% zakładanej wartości docelowej wskaźnika), dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 3 054 370 821,97 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!