- U nas jeszcze komisji nie ma, ani żadnych kroków w tym zakresie – słyszymy od czytelniczki. - Wójt czeka na pismo od wojewody, poinformowałam go, że to on ma wysłać takowe do wojewody, a nie czekać na info od niego. Generalnie rozmowa była bardzo niemiła… Dowiedziałam się, że on podatku umarzać nie będzie, no bo z czego ma gmina funkcjonować?  Wiedza naszego wójta jest po prostu przerażająca i nie da się z nim rozmawiać, a co najśmieszniejsze - jest wójtem tu od 3 kadencji.

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o radę, co można zrobić w takiej sytuacji. Jaki sposób postępowania przyjąć, aby doprowadzić do powołania takiej komisji? – zapytaliśmy w MRiRW. To myśli tydzień nad odpowiedzią.

Tymczasem Wielkopolska Izba Rolnicza w liście adresowanym do członków komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przypomina o obowiązujących w tym zakresie przepisach:

„Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o aktualnych przepisach i procedurach związanych z szacowaniem szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Składy osobowe tzw. „komisji klęskowych” zostały powołane na wniosek Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast zarządzeniem nr 375/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2015 roku.

Zadaniem komisji jest, poprzez lustrację na miejscu, ustalenie wysokości szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Każdy rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek ww. czynników ma prawo zgłosić ją do właściwego ze względu na miejsce powstania szkody Wójta, Burmistrza czy Prezydenta, ten zaś ma obowiązek skierować komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód, jednocześnie informując o tym fakcie Wojewodę. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Gminę lub w inny sposób przez nią akceptowany. Szczegółowe zasady szacowania szkód corocznie publikowane są na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Sprawy – Środowisko i rolnictwo – Szkody w rolnictwie).