"W naszym powiecie komisje suszowe sporządziły protokoły na dwa różne sposoby - pisze członek komisji szacującej straty. - Protokoły rolnicy dostarczyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wszystkie zostały przyjęte (te powyżej 30%). Nie ma informacji, jaka jest dalej procedura. Czy wszystkie protokoły będą uznane za prawidłowe i rolnicy otrzymają pomoc? Byłoby to niesprawiedliwe i rolnicy zapowiadają protesty. Na chwilę obecną do naszej komisji gminnej wpłynęły dwa odwołania od protokołów - chodzi o nieszacowanie strat w zbożach ozimych, a sąsiednia gmina nie stosowała się do raportów instytutu i szacowała wszystkie uprawy. Będziemy na te odwołania odpowiadać chociaż nie ma procedur rozpatrywania ....."

List ten przesłaliśmy do MRiRW. Nie ma odpowiedzi.

Podobnie jak na inne wątpliwości i pytania, stawiane nam przez rolników, a przekierowane tam, gdzie - wydawałoby się - wiedzą, czyli do MRiRW:

- na jakich podstawach prawnych działały i działają komisje szacujące straty po tegorocznej suszy. Czy na podstawie rozporządzenia z września? Tylko ono daje podstawy do szacowania w celu udzielenia pomocy 200-800 zł do ha, nieprawdaż? Rozporządzenie ze stycznia 2015 dało podstawy do szacowania w celu innej pomocy, np. kredytów preferencyjnych, ale nie dopłat do ha, czyż nie? Czy są inne przepisy, niejako "uniwersalne", które można zastosować w przypadku szacowania szkód w sytuacji porównywalnej z klęską żywiołową? Czy ministerstwo zamierza je przygotować?

- co z pomocą dla tych, którym odmówiono powołania komisji. Czy będzie stosowana zasada, że "szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych"? Np. w sąsiedniej gminie oszacowano w podobnej sytuacji, sąsiad ma pomoc, a ja nie;

- co z fałszowaniem danych urządzeń mierzących?

Odpowiedzi nie ma.

Podobnie jak nie ma stawki pomocy po suszy. Jest współczynnik korygujący - ale jak przekłada się on na wysokość pomocy kierowanej do rolników? Nie wiadomo. Ilu otrzyma stawkę pełną - bo byli ubezpieczeni? Brak odpowiedzi.