Udział pracowników najemnych stałych w łącznej liczbie osób pracujących wyłącznie bądź głównie w indywidualnych gospodarstwach rolnych to 1,2 proc. w grupie gospodarstw małych (do 10 ha) i 1,0 proc. w grupie gospodarstw większych, mających 10-50 ha.

Jak to wytłumaczyć?

Ministerstwo Rolnictwa w odpowiedzi na interpelację posłów Norberta Kaczmarczyka i Jarosława Sachajki stwierdza:

„Na to zjawisko rzucają światło wyniki badań (D. Żmija: „Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych”, Warszawa 2016), w ramach których analizowano ok. 300 gospodarstw o powierzchni 1-5 ha użytków rolnych funkcjonujących w jednym z powiatów woj. małopolskiego. Ich posiadacze wyróżniali się dobrym przygotowaniem zawodowym i skorzystali, poczynając od 2004 r., ze wsparcia na inwestycje oferowanego w ramach realizowanej polityki rolnej. Wsparcie to pozwoliło zintensyfikować produkcję i dzięki temu zwiększyć istotnie dochody. W 2015 r. dochód ten wynosił średnio 55,5 tys. zł, to jest niemal tyle co średni dochód ogółu gospodarstw objętych monitoringiem Polskiego FADN o średniej powierzchni 23,7 ha. IERiGŻ-PIB szacuje, że w skali kraju istniało w 2013 r. około 22 tysięcy takich małych obszarowo lecz dochodowych gospodarstw. W tej grupie były najprawdopodobniej takie, które osiągały dochody większe od średnich.”

Udział pracowników najemnych stałych w łącznej liczbie osób pracujących wyłącznie bądź głównie w indywidualnych gospodarstwach rolnych liczących 50 ha i więcej to 27,8%.

W całej Polsce jest 1 019 267 gospodarstw mających powyżej 1 ha, o standardowej produkcji poniżej 10 tys. euro.

Według EUROSTAT, w Unii Europejskiej gospodarstwa małe (o wartości ekonomicznej mniejszej niż 25 000 euro) stanowią ponad 80% gospodarstw i są w stanie wytworzyć mniej niż 12% standardowej produkcji (SO). Gospodarstwa małe dysponują ponad 20% powierzchni użytków rolnych oraz ponad 10% zwierząt. W ich dyspozycji pozostaje natomiast prawie 60% zasobów pracy. W ponad połowie małych gospodarstw rolnicy zadeklarowali, że ponad 50% końcowej produkcji rolniczej z prowadzonego przez nich gospodarstwa przeznaczana jest na potrzeby gospodarstwa domowego. 

W Polsce udział gospodarstw małych jest większy niż w UE i łącznie dysponują one potencjałem zdolnym wytworzyć ponad 30% SO. W ich dyspozycji pozostaje prawie 50% użytków rolnych oraz 25% zwierząt. Gospodarstwa małe są miejscem pracy dla ponad 75% pełnozatrudnionych w całym rolnictwie. W przypadku Polski ponad 40% rolników deklaruje, że większość produkcji z prowadzonego gospodarstwa rolnego przeznacza na potrzeby gospodarstw domowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!