- Mój mąż jest na ZUS-ie, ja – w KRUS-ie. Urodziłam dziecko. Okazało się, że  urlop tacierzyński nie przysługuje ojcu z ZUS,  jeśli matka jest w KRUS – mówi nam czytelniczka i pyta, dlaczego tak jest. -Mojemu mężowi odmówiono takiego urlopu, powiedziano, że w sytuacji, gdy żona jest na KRUS-ie nie może ubiegać się o urlop tacierzyński, bo założono, że skoro żona jest na KRUS-ie, to ona będzie zajmować się dzieckiem. Wykorzystał urlop ojcowski 2 tyg., a z tacierzyńskiego nie mógł skorzystać, bo żona jest w KRUS i nie ma umowy o pracę – tak nam powiedziano.

Farmerowi powiedziano inaczej.

Zapytaliśmy najpierw w KRUS. Ta wyjaśniła tylko, że matce lub ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu ubezpieczenia w KRUS (całość wyjaśnienia w załączniku).

W naszym przypadku, ojcu, jako podlegającemu ubezpieczeniu w ZUS, wszelkie świadczenia przysługują na podstawie przepisów pracowniczych – KRUS odesłała więc do ZUS jako do organu uprawnionego do udzielenia wyjaśnień.

Jak wynika natomiast z wyjaśnienia nadesłanego przez ZUS, matka dziecka ubezpieczona w KRUS... nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem skorzystania z urlopu tacierzyńskiego jest możliwość podzielenia się zasiłkiem macierzyńskim przez matkę. Ten natomiast – według ZUS - matce z KRUS nie przysługuje, nie może więc ona podzielić się urlopem macierzyńskim z ojcem dziecka.

ZUS tłumaczy: „Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (ubezpieczeniem chorobowym).

Do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka  za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ma prawo m.in. ubezpieczona, która urodziła dziecko w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

Przepisy prawa przewidują możliwość dzielenia się przez ubezpieczonych rodziców dziecka uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego, m. in. za okres urlopu rodzicielskiego.