ZUS tłumaczy jeszcze raz, dlaczego odmawia urlopu tacierzyńskiego ojcu dziecka, który jest ubezpieczony w ZUS, jeśli matka pozostaje w KRUS.

Przypomnijmy: ZUS wyjaśnił, że jeśli matka dziecka jest ubezpieczona w KRUS, to nie ma zasiłku macierzyńskiego i nie może podzielić się nim z ojcem dziecka: „Ubezpieczony ojciec dziecka nie może  skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, ponieważ matka dziecka nie jest osobą ubezpieczoną w rozumieniu przepisów ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych (podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników). Nie ma tu zatem mowy o dzieleniu się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego z ojcem dziecka, gdyż matka dziecka nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”

I bez znaczenia jest przy tym fakt, że matka ubezpieczona w KRUS ma zasiłek macierzyński – ale z KRUS.

Więcej: Mama z KRUS – tata z ZUS bez urlopu tacierzyńskiego

Pytaliśmy zatem: „Dlaczego, jeśli „matka dziecka nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”, a ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników – ZUS nie chce pozwolić rodzicom na podzielenie się zasiłkiem i urlopem macierzyńskim?”

ZUS przysłał natychmiast – niestety nie odpowiedź na to pytanie - ale list zaczynający się od wyrażenia następującej intencji: „chcieliśmy doprecyzować kilka spraw, tak aby nie wkradło się nieporozumienie”.

I doprecyzowuje:

1. "Ubezpieczona", o której mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawie zasiłkowej) - to jak podaliśmy w naszej odpowiedzi - osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawie systemowej).

To oznacza, że matki, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników nie można uznać za taką ubezpieczoną, gdyż nie podlega ubezpieczeniu na zasadach określonych ustawą systemową, lecz odrębną ustawą - ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.