Dociekanie, jak opodatkowana będzie sprzedaż przez internet artykułów wytworzonych przez rolnika, doprowadziło do uzyskania z Ministerstwa Finansów informacji, że rolnik - sprzedając wytworzone przez siebie produkty poza targowiskiem lub własnym gospodarstwem - prowadzi wytwórczą działalność gospodarczą. Tylko sprzedając inaczej - osiąga przychód z tzw. innych źródeł. Ma to skutki podatkowe. Zatem nie sposób wytwarzania, a miejsce sprzedaży staje się decydujące o tym, że działalność jest rolnicza albo gospodarcza. I bez znaczenia jest, że rolnik tylko okresowo sam wytwarza małe ilości produktów z tego, co sam wyhodował w gospodarstwie.

INTERNET WYKLUCZONY JAKO MIEJSCE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Ministerstwo Finansów jest stanowcze: "Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. zakłada, że sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mogła odbywać się w miejscu, w którym produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Targowiskiem będzie każde miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. Sprzedaż przez internet nie stanowi sprzedaży w miejscu wytworzenia produktów ani na targowisku".

Skoro tak, to jak będzie opodatkowana sprzedaż przez internet? Okazuje się, że sprzedaż bezpośrednia to już nie przedłużenie działalności rolniczej, jak domagali się tego rolnicy. Rolnik sprzedając bezpośrednio, prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli sprzedaje w gospodarstwie i na niezadaszonym targowisku, osiąga przychód z tzw. innych źródeł, opodatkowany niżej. Natomiast sprzedając w innych miejscach prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną jak każda działalność wytwórcza, a nie rolnictwo.

MINISTERSTWO FINANSÓW TAK TO WYJAŚNIA:

"Uprzejmie informuję, że źródłem przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, jest działalność gospodarcza.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. przychody osiągane ze sprzedaży przedmiotowych produktów rolnych, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, będą zaliczane do przychodów z tzw. innych źródeł.