Eksporterzy tytoniu zaniepokoili się planami Ministerstwa Finansów, dotyczącymi zabezpieczenia na poczet akcyzy: obawiają się, że nie będzie ich stać na zabezpieczenia dotyczące akcyzy, a to spowoduje konieczność odejścia przez nich z rynku – a wraz z tym trudności plantatorów tytoniu.

Poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o informację na temat planowanych zabezpieczeń związanych z zapłatą akcyzy przez podmioty pośredniczące w handlu tytoniem. Jak duże zabezpieczenie jest ostatecznie przewidywane dla tych firm i jakie zwolnienia będą możliwe? Czy MF uwzględnia w swoich planach zmian prawnych sytuację małych polskich firm i związanych z nimi plantatorów tytoniu? Czy analizowano, jakie skutki rynkowe wywoła wprowadzenie planowanych zabezpieczeń i ilu pośredników skupujących tytoń od polskich rolników będzie musiało odejść z rynku, bo nie będzie w stanie sprostać nowym wymaganiom? Ilu z nich to firmy z polskim kapitałem? Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił w Sejmie niedawno, że skontrolowano 260 spośród 350 podmiotów i w 95 były nieprawidłowości. Czy wiadomo, jaka była wielkość tych firm, w których stwierdzono nieprawidłowości i czy były to firmy, które będą mogły sprostać planowanym wysokościom zabezpieczenia?

Jak wynika z otrzymanego wyjaśnienia, możliwości małych i średnich firm, działających w obrocie suszem tytoniowym jako jego pierwsi przetwórcy, zostały uwzględnione w planach.

Ministerstwo wyjaśnia:

„Aktualny projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym przewiduje obowiązek złożenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy (prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego), który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, zabezpieczenia akcyzowego w celu zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych. Zobowiązania te mogą powstać w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego przez ten podmiot innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez ten podmiot.