Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów budzi protest nie tylko Krajowej Rady Izb Rolniczych, ale nawet ARiMR.

Tyle tylko, że możliwości manewru wydają się obecnie ograniczone.

Ministerstwo proponuje ustanowienie co najmniej 8-tygodniowego okresu utrzymywania międzyplonu ścierniskowego, tj. wydłużenia tego obowiązku o 2 tygodnie, wobec obecnych 6 tygodni. Jak tłumaczy w uzasadnieniu projektu, realizuje wymóg unijny, nałożony w rozporządzeniu 639/2014 – i robi to „oszczędnie”:

 „Mając na względzie konieczność wypełnienia przepisów rozporządzenia nr 639/2014 oraz obowiązek ustanowienia przepisów, które będą weryfikowalne przez ARiMR, w projekcie rozporządzenia zaproponowano jedynie zmianę w odniesieniu do międzyplonu ścierniskowego. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby rolnicy mieli dwie możliwości realizacji wymogów w odniesieniu do międzyplonu ścierniskowego:

- (i) poprzez utrzymanie stałego terminu na wysiew i utrzymanie międzyplonu ścierniskowego (wysiew – od 1 lipca do 20 sierpnia, a utrzymanie do 15 października) – w tym przypadku rozwiązanie to nie zmienia dotychczasowego okresu wysiewu dla międzyplonów ścierniskowych, a wydłuża okres jego utrzymania na polu z 1 października do 15 października w celu  wypełnienia wymogu dotyczącego utrzymania międzyplonu przez co najmniej 8 tygodni

- oraz (ii) możliwość zastosowania indywidualnego podejścia, dla tych rolników, którzy chcieliby skorzystać z odstępstwa od obowiązku utrzymywania międzyplonu do 15 października, wówczas zobowiązani byliby do jego utrzymania odpowiednio przez 8 tygodni od daty wysiewu tej mieszanki, tj. od 1 lipca do 20 sierpnia. W przypadku indywidualnego podejścia, w celu zapewnienia możliwości weryfikacji obowiązków, rolnicy byliby zobowiązani do składania oświadczenia do kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od daty wysiewu międzyplonu, w którym będą wskazywali termin jego wysiewu”.