Rozporządzenie ministra rolnictwa z 19 lutego 2016 r. nakazało przeprowadzenie odstrzału dzików, tak aby zmniejszyć gęstość populacji do poziomu 0,5 osobnika/km kw. na obszarach województw wschodnich i centralnych.

Więcej: Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie ws. odstrzału dzików

Do  9 maja br. w ramach odstrzału sanitarnego zabito 1074 dzików.

Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego do marca 2017 r. wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko – mazurskim - poinformował wczoraj resort rolnictwa.

Więcej: Do marca 2017 r. odstrzelonych zostanie ok. 7,5 tys. dzików

A co dzieje się z pozyskanym z tego odstrzału mięsem?

Niedawno podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, goszcząca na niej rolnik Agnieszka Curyl-Katholm podała, że wartość skupu dziczyzny w 2012 r. wyniosła 80,715 mln zł i pytała, ile wyniosła wartość skupu dziczyzny w kolejnych latach. - Wiemy, że mięso sprzedane przez koła łowieckie trafia do kół łowieckich. Pieniądze nie trafiają do Skarbu Państwa - mówiła.

Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki wyjaśnił, że mięso z odstrzału sanitarnego można przeznaczyć na potrzeby własne lub utylizować:

- Co dzieje się z dziczyzną? Powiem wprost, że wynika to z przepisów, które były przyjęte wcześniej i obowiązywały w Polsce. W przypadku odstrzału sanitarnego nie ma innej możliwości, niż przeznaczenie dzika na potrzeby własne lub do utylizacji. Chcemy zmienić to prawo, aby w przyszłości nie było takich rygorów, jeśli będzie to mięso pochodzące ze zdrowych zwierząt, które nie zagraża zdrowiu w żaden sposób; a tak jest nawet w przypadku choroby ASF, która nie zagraża w żaden sposób bezpieczeństwu żywności dla ludzi. Nie byliśmy tego w stanie zrobić w tak pilnym trybie i mając na uwadze również prawo unijne w tym zakresie, aby rozwiązać problem przy obecnym odstrzale sanitarnym, który chcieliśmy uruchomić bardzo szybko. Dlatego odbywa się to w taki sposób, na jaki pozwalało obowiązujące prawo. A zajmuje się tym minister rolnictwa, bo minister rolnictwa zarządził odstrzał sanitarny nie ze względu na to, aby ograniczyć populację dzików, tylko żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby ASF. W tym zakresie pełna kompetencja spoczywa w gestii ministra rolnictwa, co nie zmienia postaci rzeczy, że w myśl Prawa łowieckiego plany łowieckie są nadal realizowane. Odstrzał sanitarny uzupełnia plany łowieckie, ale ich nie zastępuje.