Próbujemy ustalić, co też spotka mięso dzików odstrzelonych sanitarnie. Nie jest to łatwe.

2 lutego Ministerstwo Rolnictwa informowało naszą redakcję: "Obecne regulacje prawne nakazują utylizację zwierząt pozyskanych w wyniku odstrzału sanitarnego.

Aby umożliwić  zagospodarowanie na użytek własny  w ten sposób pozyskanego mięsa, w ministerstwie procedowane jest stosowne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Więcej: MRiRW o szczegółach odstrzału sanitarnego dzików

W kwietniu natomiast wiceminister Bogucki mówił w KRiRW:

"W przypadku odstrzału sanitarnego nie ma innej możliwości, niż przeznaczenie dzika na  potrzeby własne lub do utylizacji. Chcemy zmienić to prawo, aby w przyszłości nie było takich rygorów, jeśli będzie to mięso pochodzące ze zdrowych zwierząt, które nie zagraża zdrowiu w  żaden sposób; a tak jest nawet w  przypadku choroby ASF, która nie zagraża w  żaden sposób bezpieczeństwu żywności dla ludzi. Nie byliśmy tego w  stanie zrobić w  tak pilnym trybie i mając na uwadze również prawo unijne w  tym zakresie, aby rozwiązać problem przy obecnym odstrzale sanitarnym, który chcieliśmy uruchomić bardzo szybko. Dlatego odbywa się to  w  taki sposób, na  jaki pozwalało obowiązujące prawo."

Więcej: Mięso z dzika do utylizacji czy na potrzeby własne?

Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakim etapie są obecnie prace nad zmienianym rozporządzeniem.

I okazuje się, że przepisy unijne stanowią, że "na rynku mogą być umieszczone wyłącznie tusze zwierząt łownych pozyskanych w drodze polowania".

Tego właśnie, usilnie starając się wyjaśnić sytuację, dowiedzieliśmy się w MRiRW.

MRiRW tak tłumaczy stan prawny związany z odstrzałem sanitarnym:

„Odstrzał sanitarny dzików został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 24 lutego 2016 r. pod pozycją 229.