Program ma charakter otwarty – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

- Nasza praca będzie przebiegała w kilku etapach – mówił. – Po pierwsze mamy ustawę o działach administracji rządowej, gdzie pani premier przydzieliła do ministra rolnictwa, do tego resortu, działania wynikające zasadniczo z trzech działów administracji rządowej. Są to: rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, ale też działania wynikające z Polityki Spójności.

Minister zapowiedział analizę wszystkich tych działów. Jak mówił, programy i przepisy będą analizowane – ale też będą realizowane.

- Naszym zadaniem teraz jest dokonanie wnikliwej analizy i w oparciu o program Prawa i Sprawiedliwości przygotowanie zmian w poszczególnych obszarach.

Dotychczas przeprowadzono przegląd zadań nie zrealizowanych i potrzebnych do realizacji, wynikający z oceny pracowników, dyrektorów departamentów i jednostek podległych.

- Trzecia sprawa, którą realizujemy, to wystąpienie do około 150 organizacji i instytucji współpracujących z rolnictwem o przedstawienie wniosków i postulatów, dotyczących przede wszystkim programu naszego, ale też przedstawienie spraw i propozycji, które zdaniem tych organizacji powinny być załatwione przez resort rolnictwa.

Jak podkreślił minister, to realizacja zapowiedzi premier Beaty Szydło, która deklarowała ścisłą współpracę z obywatelami, ze społeczeństwem.

- Czwarta część to wprowadzenie zadań z programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Te zadania będą sukcesywnie wprowadzane do pracy resortu jako projekty ustaw czy też programy.

Za priorytet w najbliższym czasie uznał minister sprawę kontaktów międzynarodowych i rynków rolnych. Umowy międzynarodowe i kryzys rynkowy wymagają pilnego przygotowania rozwiązań. Minister Jurgiel zapowiedział też szybkie przygotowanie „Paktu dla obszarów wiejskich” – ma on wprowadzić politykę wiejską, „jednoznacznie określić, jakie działania, filary będą najważniejsze w najbliższych latach”.

Nastąpi też audyt instytucji obsługujących rolnictwo i przekształcenie istniejących agencji w jedną płatniczo-programową.

Kolejna kwestia pilna to uregulowanie obrotu ziemią.

- Jest w Polsce potrzebna konkretna ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, a nie tylko odnosząca się do sprzedaży i zbywania nieruchomości - mówił minister. - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego musi określić rolę państwa w zakresie wspierania gospodarstw rodzinnych, tak jak to jest w innych państwach, jaki tryb gospodarowania będzie preferowany, ale też sprawę udzielanej pomocy. Powinno być to wszystko zawarte w jednej ustawie kompleksowej, która te zadania określi.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!