- Przez te ostatnie 8 lat – z krótką przerwą na żądanie – miałem przyjemność zarządzać i służyć polskim rolnikom, polskiemu rolnictwu – powiedział dziś minister rolnictwa Marek Sawicki podczas konferencji prasowej, zorganizowanej po to, aby „zdać sprawę z tej służby”. – Od roku 2007 wzrost produkcji rolniczej wynosi około 30 proc. Wielokrotnie mówiłem, że od wejścia do Unii Europejskiej ten wzrost produkcji polskiego rolnictwa to ponad 40 procent, przy jednoczesnym spadku produkcji rolnej w państwach, które razem z nami wstępowały do Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo jest dziś znaczące, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w świecie. Biorąc pod uwagę Europę, mamy pierwsze miejsce w produkcji drobiu, jabłek, czarnej porzeczki, pieczarki, pszenżyta i kapusty. Drugie miejsce – w produkcji żyta, owsa i truskawki. Trzecie miejsce – w produkcji buraków cukrowych, pszenicy, rzepaku, ziemniaków, kalafiora i cebuli. To wszystko było możliwe dzięki pracowitości, dzięki uporowi, ale także dzięki odwadze i innowacyjności polskich rolników i przetwórstwa. Polscy rolnicy, polskie przetwórstwo skorzystali w 100 procentach z przyznanych nam środków unijnych i wykorzystało ponad 70 mld złotych na rozwój obszarów wiejskich, z tego sami rolnicy to ponad 1 mln 161 tys. beneficjentów. Rolnicy w tym czasie zakupili 440 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej, wybudowali lub zmodernizowali ponad 3,6 mln budynków gospodarczych, zrealizowano inwestycje w ponad tysiącu przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Wybudowano sieci wodociągowe, którymi można by było opasać w połowie równik. Wybudowano 834 oczyszczalnie ścieków, ponad 49 tys. przydomowych oczyszczalni.

Minister przypomniał też o wzroście liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, placach zabaw, ośrodkach sportowych, odnowionych centrach wsi i zabytkach. Pięciokrotnie wzrosła liczba grup i dwukrotnie liczba gospodarstw ekologicznych.

Podkreślił też, że mniejsze wydatki krajowe na rolnictwo spadły (z 3 do 2 proc. PKB) trzeba widzieć w kontekście wzrostu środków unijnych, trafiających na wieś i tego, że jako państwo członkowskie dokładamy się do budżetu unii, „co sprawia, że nominalnie  środki przeznaczone na rolnictwo w okresie od 2007 do 2014 roku wzrastają o prawie 20 mld złotych.”