Jak informuje MRiRW, w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko- pomorskim zostały powołane przez wojewodów komisje, które rozpoczęły szacowanie w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych suszą, natomiast do szacowania szkód przygotowują się komisje z łódzkiego, a w województwach: lubuskim, opolskim, śląskim i mazowieckim trwają prace nad powołaniem komisji.

W województwach: podlaskim, dolnośląskim i pomorskim dotychczas do wojewodów nie zgłoszono wystąpienia szkód spowodowanych suszą i nie zostały powołane komisje do szacowania szkód.

- Jest sucho. Niedobory wody występują na terenie całej Polski. Sytuacja krytyczna występuje głównie w czterech województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim. Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa. Ale podstawową zasadą udzielania tej pomocy jest powołanie przez wojewodę komisji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. Ona szacuje straty i w zależności od tego jaki jest poziom strat będą podejmowane różne działania.  Tak więc zachęcamy komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, do jak najszybszego sumowania tego poziomu strat – taką wypowiedź ministra rolnictwa Marka Sawickiego rozsyła dziś ministerstwo i przypomina zasady pomocy:

„Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą korzystać z następujących form pomocy:

1)            z kredytów preferencyjnych  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:

-   2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,

-   3,14 % w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

-     3 %  w skali  roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;

2) odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników - na wniosek rolnika  złożony do KRUS;