Minister Krzysztof Jurgiel udzielił odpowiedzi na interpelacje posłów Zbigniewa Ajchlera i Jarosława Sachajki, w których podał informacje dotyczące pomocy kierowanej do rolników dotkniętych ASF.

Poseł Zbigniew Ajchler domagał się rzeczowej informacji, wskazując: „Afrykański pomór świń w Polsce wschodniej nabiera rozpędu. Wygląda na to, że dodatkowo wyrwał się Państwu spod kontroli i całkiem nieźle sobie poczyna na wschodzie kraju. Potwierdzone w piątek przez Głównego Lekarza Weterynarii ogniska są 42, 43, 44 i 45 od momentu kiedy zaraza pojawiła się w 2014 r. w Polsce, a 19, 20, 21 i 22 w ciągu niecałego miesiąca! Dramat rolników powiększają Ministrowie zostawiając ich samych sobie. Rolnicy czekają na wypłatę rekompensat za straty poniesione z tytułu ASF już od lipca 2016 r., a my posłowie nie możemy im pomóc bo otrzymujemy od Ministerstwa niepełne informacje w temacie sprawy.”

Minister Krzysztof Jurgiel, w odpowiedzi datowanej 27 lipca, przekonuje, że panuje nad sytuacją. Jak podał, Agencja Rynku Rolnego realizuje działania mające na celu udzielenie pomocy finansowej  w ramach:

1. nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych przewidzianej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r., (tzw. „pakiet Hogana”),

2. nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej o pakiecie Hogana: „Bardzo pilne” próby wykorzystania unijnych pieniędzy dostępnych od roku

W ramach pakietu Hogana, na który zostało przeznaczone 98 mln zł, wg. stanu na dzień 21.07.2017 r. do OT ARR wpłynęło, jak podaje minister:

 2 259 wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju. OT ARR wydały 2001 decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 17 240 022 PLN.

 10 wniosków o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja. ARR wydała 5 decyzji o przyznanie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego na kwotę 63 000 PLN.