Od dawna młodzi rolnicy czekają na decyzję w sprawie modyfikacji wymagań stawianych im przy ubieganiu się o premię z PROW. I – jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa – jeszcze muszą poczekać. Chociaż Komisja Europejska nie kwestionuje zmian proponowanych dla młodych, to ze względów proceduralnych postępowanie dotyczące tych zmian trzeba zawiesić.

Ministerstwo poinformowało:

„8 grudnia br. Komisja Europejska wystosowała do strony polskiej pismo zawierające uwagi w sprawie wniosku o zmianę PROW 2014-2020. Uwagi KE nie dotyczą co prawda zmian w zakresie <Premii dla młodych rolników>, jednak przy wyznaczaniu terminu przyjęcia decyzji Komisji, określonego w art. 30 rozporządzenia nr 1303/2013, nie uwzględnia się okresu rozpoczynającego się w dniu następującym po dniu, w którym Komisja prześle swoje uwagi do państwa członkowskiego i trwającego dopóki państwo członkowskie na takie uwagi nie odpowie i nie prześle wszystkich koniecznych dodatkowych informacji oraz, jeśli to stosowne, nowej wersji wniosku o zmianę Programu (art. 3 ww. rozporządzenia).

W związku z powyższym należy przyjąć, iż aktualnie procedura akceptacji zmian PROW 2014-2020, w tym zmian dotyczących <Premii dla młodych rolników>, została zawieszona, do czasu wyjaśnienia punktów zakwestionowanych przez KE, w tym modyfikacji wniosku o zmianę PROW 2014-2020.”

Podobał się artykuł? Podziel się!